1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 02913735083
Người đại diện: QUÁCH VĂN LẾN
Mã số thuế: 1900649092
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VĨNH LỢI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu