1
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại: 02083827436
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HIỆP
Mã số thuế: 4601532101
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VÕ NHAI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu