1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: HÀ VĂN TRƯỜNG
Mã số thuế: 0201922212
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CT HẢI PHÒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu