1
Điện thoại: 02593824975
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Mã số thuế: 4500628336
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 20/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CT TỈNH NINH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu