1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 02556287008
Người đại diện: LÊ TIẾN VINH
Mã số thuế: 4300830545
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT-HUYỆN TRÀ BỒNG – CCT KV TRÀ BỒNG – TÂY TRÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu