1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 02556287008
Người đại diện: LÊ TIẾN VINH
Mã số thuế: 4300830506
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-HUYỆN TÂY TRÀ -CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG TÂY TRÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu