1
Tỉnh thành : HƯNG YÊN
Người đại diện: LÂM TIẾN DŨNG
Mã số thuế: 0901048800
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT VĂN LÂM