1
Tỉnh thành : LÀO CAI
Người đại diện: PHAN VĂN TOÀN
Mã số thuế: 5300761413
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN BẮC HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu