1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Người đại diện: LÊ BÁ TÂM
Mã số thuế: 2500621506
TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT VĨNH TƯỜNG