1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 02723861292
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CẨM Y
Mã số thuế: 1101903497
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT TÂN HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu