1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 02973883808
Người đại diện: ĐINH VĂN MĂNG
Mã số thuế: 1702150287
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT U MINH THƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu