1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Người đại diện: LÊ XUÂN BẨY
Mã số thuế: 6001651904
TÀI KHOẢN QLT KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CCT CƯ KUIN