1
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Điện thoại: 02733846113
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LOAN
Mã số thuế: 1201597412
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu