1
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ BẮC
Mã số thuế: 5701971834
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- CCT KV UÔNG BÍ – QUẢNG YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu