1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH THÀNH
Mã số thuế: 2901964807
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT NAM ĐÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu