1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 02723847218
Người đại diện: PHAN HỮU PHƯỚC
Mã số thuế: 1101903271
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT VĨNH HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu