1
Điện thoại: 0256-3827023
Người đại diện: Võ Tiến Dũng
Mã số thuế: 4101533682-024
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN – XÃ PHƯỚC MỸ

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Quy Nhơn