1
Tỉnh thành : SƠN LA
Người đại diện: LÊ THANH TÙNG
Mã số thuế: 5500577228
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUỲNH NHAI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu