1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Phạm Thị Thu Thủy
Mã số thuế: 0108567210-005
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ – CCT ĐỐNG ĐA – PHƯỜNG THỊNH QUANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu