1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Người đại diện: PHẠM VĂN HẢI
Mã số thuế: 0601172243
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ – CCT HẢI HẬU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu