1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Trần Thị Tố Oanh
Mã số thuế: 0108565622-001
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT PHÚC THỌ-THỊ TRẤN PHÚC THỌ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu