1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Người đại diện: DƯƠNG QUANG TUYẾN
Mã số thuế: 5801395140
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN ĐAM RÔNG – CCT KV LÂM HÀ – ĐAM RÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu