1
Điện thoại: 3827023
Người đại diện: Đặng Tấn Lợi
Mã số thuế: 4101533756-003
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT TP. QUY NHƠN – ĐỘI QLT LPTB&TK

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Quy Nhơn