1
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại: 02123860212
Người đại diện: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KH
Mã số thuế: 5500577637
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT BẮC YÊN