1
Tỉnh thành : HÒA BÌNH
Người đại diện: HÀ TRUNG HIẾU
Mã số thuế: 5400503173
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN CAO PHONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu