1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG HƯỞNG
Mã số thuế: 0108565566
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT HUYỆN ĐÔNG ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu