1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN SINH
Mã số thuế: 2400855846
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN VIỆT YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu