1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 02513521008
Người đại diện: HUỲNH MINH TÂM
Mã số thuế: 3603616041
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT NHƠN TRẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu