1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 02993849212
Người đại diện: TRẦN VĂN LIÊM
Mã số thuế: 2200755925
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT TRẦN ĐỀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu