1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: NGUYỄN QUANG DUỆ
Mã số thuế: 5100467157
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – HOÀNG SU PHÌ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu