1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Mã số thuế: 5801394997
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-HUYỆN ĐẠHUOAI-CCTKV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu