1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Mã số thuế: 5801395038
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – HUYỆN ĐẠTẺH-CCT KV ĐẠHUOAI-ĐẠTẺH-CÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu