1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Người đại diện: DƯƠNG QUANG TUYẾN
Mã số thuế: 5801395126
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – HUYỆN LÂM HÀ – CCT KV LÂM HÀ – ĐAM R

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu