1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Người đại diện: Lê Thị Thủy
Mã số thuế: 6400400966
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT GIA NGHIA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu