1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 02153743779
Người đại diện: HOÀNG VĂN HOÀN
Mã số thuế: 5600322939
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HUYỆN NẬM PỒ