1
Người đại diện: Nguyễn Toàn Thắng
Mã số thuế: 3603614301
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT TP BIÊN HÒA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu