2
Điện thoại: 02223826261
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẢI
Mã số thuế: 2301076013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CT BẮC NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu