1
Tỉnh thành : HÀ TĨNH
Người đại diện: TRỊNH DUY PHÚ
Mã số thuế: 3002127279
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ – CCT THỊ XÃ KỲ ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu