1
Tỉnh thành : KON TUM
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN VINH
Mã số thuế: 6101253336
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- CCT KONPLÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu