1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Người đại diện: NGUYỄN TẤN TRINH
Mã số thuế: 5801394877
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT ĐƠN DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu