1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Người đại diện: MAIL LÂM ĐĂNG
Mã số thuế: 1001178414
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CCT KIẾN XƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu