1
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại: 02123766278
Người đại diện: BÙI VĂN HẠ
Mã số thuế: 5500576707
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT MỘC CHÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu