1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 02993851323
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT THỐNG
Mã số thuế: 2200756319
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT MỸ XUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu