1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN KHẢ HÒA
Mã số thuế: 0108564259
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT PHÚC THỌ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu