1
Điện thoại: 02373853236
Người đại diện: NGÔ ĐÌNH HÙNG
Mã số thuế: 2802609103
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT – CT THANH HÓA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu