1
Điện thoại: 02093870614
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN LỰC
Mã số thuế: 4700274042
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI – CCT THÀNH PHỐ BẮC KẠN – XÃ NÔNG THƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu