1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mã số thuế: 0201921579-006
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HỒNG BÀNG – PHƯỜNG QUANG TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu