1
Điện thoại: 02393825921
Người đại diện: TRẦN SỸ CẨN
Mã số thuế: 3002133723
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
TÀI KHOẢN THU THUẾ XDCB NHÀ Ở DÂN CƯ