1189
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 37629759, 38325377, 37626774
Email: kinhtekythuatcnqp@gaet.com.vn
Website: gaet.com.vn
Tổng Công TY Kinh Tế KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) / Bộ Quốc Phòng được thành lập theo Quyết định số 3035/ QĐ- BQP ngày 23 tháng 8 năm 2011, hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Vật tư Công nghiệp quốc phòng, là doanh nghiệp quốc phòng có chức năng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực: xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; xuất nhập khẩu và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn; đào tạo nghề và xuất nhập khẩu lao động; liên doanh sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp quốc phòng và nhiều chức năng kinh doanh quan trọng khác…

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, GAET đã thu được nhiều thành công nhờ sự nhạy bén, linh hoạt trong cơ chế thị trường.Với các đơn vị xuyên suốt từ Bắc đến Nam tạo sức mạnh tổng hợp khẳng định thương hiệu GAET trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành nghề kinh doanh chính:

KỸ THUẬT – CƠ KHÍ

CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG

CƠ KHÍ – THIẾT BỊ

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu và thương mại quân sự - Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp - Sản xuất công nghiệp - Đào tạo nghề và xuất khẩu lao động
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI