1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: TRẦN VĂN QUÍ
Mã số thuế: 3702733003
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TK QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT DẦU TIẾNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu